Privacybeleid

Deze privacyverklaring geeft u een overzicht van hoe wishtoplow.com uw gegevens verwerkt.

WELKE GEGEVENS VERWERKT wishtoplow.com?

1.1. PROFIELGEGEVENS

- Uw voor- en achternaam
- Uw contactgegevens
- Uw voorkeuren, b.v. in termen van merken, producttypes of stijlen
- Demografische informatie zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

1.2. CONTACTGEGEVENS

Als u contact met ons opneemt, verzamelen wij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen, afhankelijk van hoe u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail), uw naam, postadressen, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, details van uw sociale-mediaprofielen (bijvoorbeeld we kunnen uw Facebook-ID ontvangen als u contact met ons opneemt via Facebook), gebruikersnamen en soortgelijke contactgegevens.

1.3. AANKOOPGEGEVENS

Als je iets bestelt op wishtoplow.com of ter plaatse een aankoop doet, bijvoorbeeld in een KICKZ-winkel, verzamelen we je Aankoopgegevens. Aankoopgegevens kunnen de volgende informatie bevatten, afhankelijk van het type verkoop en verwerkingsstatus:

- Bestelnummer
- Details over de gekochte artikelen (naam, maat, kleur, aankoopprijs, etc.)
- Details betaalmethode
- Aflever- en factuuradressen
- Meldingen en communicatie met betrekking tot aankopen (bijv. herroepingsberichten, klachten en meldingen aan de klantenservice)
- Leverings- en betalingsstatus, bijv. "Voltooid" of "Verzonden".
- Retourstatus, b.v. "Succesvol afgerond".
- Gegevens van dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract (in het geval van postorderaankopen, bijvoorbeeld zendingsnummers van pakketdienstverleners)

1.4. BETALINGSGEGEVENS

Wij bieden u de gebruikelijke betalingsmethoden in online handel - in het bijzonder vooruitbetaling, creditcard, PayPal of factuur. Voor de uitvoering van de betaling verzamelen wij de door u verstrekte betalingsgegevens. Verdere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betalingsdienstaanbieders waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van betalingen. We geven alleen gegevens door aan onze betalingsdienstaanbieders die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

BETALINGSGEGEVENS ZIJN BIJVOORBEELD:

- Voorkeursbetaalmethode
- Factuuradressen
- IBAN en BIC of rekeningnummer en bankcode
- Creditcardgegevens

1.5. BELANGRIJKE GEGEVENS

Als u gebruik maakt van onze diensten, verzamelen we gegevens die ons vertellen in welke inhoud, onderwerpen, producten, producttypes, merken of stijlen u geïnteresseerd bent. We kunnen bijvoorbeeld afleiden in welke stijlen en productcategorieën u geïnteresseerd bent winkelgegevens, de inhoud van de verlanglijst en uw leeftijd (voor zover deze informatie voor ons beschikbaar is) en door u te vergelijken met gebruikers met vergelijkbare kenmerken. Dit stelt ons in staat om u de producten te tonen die het meest waarschijnlijk relevant voor u zijn de volgende keer dat u zoekt. Naast de interesses die u rechtstreeks communiceert, kunnen we uw interesses ook afleiden uit andere gegevens die we verzamelen. Als u bijvoorbeeld herhaaldelijk een bepaald deel van de KICKZ Shop bezoekt, kunnen we uw interesses afleiden uit uw toegangsgegevens als onderdeel van onze gebruiksanalyse (we kunnen bijvoorbeeld afleiden dat u mogelijk geïnteresseerd bent in sport als u regelmatig de "Sportkleding " categorie of bestel producten uit die categorie).

1.6. LOCATIEGEGEVENS

Voor bepaalde doeleinden verzamelen we ook gegevens over de huidige locatie van uw apparaat wanneer u onze services gebruikt. Daarbij verzamelen we locatiegegevens die zijn afgeleid van het IP-adres van uw apparaat (tot op stadsniveau). Hiervoor wordt een geanonimiseerd IP-adres gebruikt, afgekort tot drie cijfers. Dit kan dus niet meer worden gebruikt om uw internetverbinding of apparaat te identificeren.

1.7. INFORMATIE VOOR PROMOTIES EN ENQUETES

Als u deelneemt aan een promotie (bijv. sweepstakes) of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquêtes als onderdeel van marktonderzoek) aangeboden door wishtoplow.com, zullen we u om informatie over uzelf vragen.

1.8. APPARAAT- EN TOEGANGSGEGEVENS

Bij het gebruik van online en mobiele diensten is het onvermijdelijk dat technische gegevens worden gegenereerd en verwerkt om de aangeboden functies en inhoud te bieden en deze op uw apparaat weer te geven. We noemen deze gegevens gezamenlijk "apparaat- en toegangsgegevens". Telkens wanneer u een online en mobiele service gebruikt, worden apparaat- en toegangsgegevens gegenereerd. Het maakt niet uit wie de aanbieder is. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan ​​dus bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van:

- Websites
- Fanpagina's op sociale media
- E-mailnieuwsbrieven (d.w.z. wanneer uw nieuwsbriefinteractie wordt vastgelegd)
- Locatiegebaseerde services

WAARVOOR GEBRUIKT wishtoplow.com MIJN GEGEVENS?

wishtoplow.com verwerkt uw gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarbij nemen wij uiteraard de beginselen van het gegevensbeschermingsrecht voor de verwerking van persoonsgegevens in acht. Daarom verwerken wij uw gegevens principieel alleen voor de doeleinden die aan u worden uitgelegd in dit privacybeleid of die aan u zijn meegedeeld bij het verzamelen van de gegevens. Dit zijn in de eerste plaats de aankoopverwerking en het aanbieden, personaliseren en doorontwikkelen evenals de beveiliging van onze diensten.

In dit gedeelte informeren we u ook over de rechtsgrond waarop we gegevens verwerken voor de individuele doeleinden. Afhankelijk van de rechtsgrond waarop wij uw gegevens verwerken, hebt u mogelijk recht op bijzondere gegevensbeschermingsrechten - naast uw altijd bestaande gegevensbeschermingsrechten zoals het recht op informatie. Zo heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

INFO OVER WEBSITES

We gebruiken uw gegevens om de  wishtoplow.com-websites aan te bieden. Naast de apparaat- en toegangsgegevens die bij elk gebruik van deze diensten worden gegenereerd, hangen het type gegevens dat wordt verwerkt en de verwerkingsdoeleinden met name af van hoe u de via onze diensten aangeboden functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken we de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van onze diensten om erachter te komen hoe ons online aanbod wordt gebruikt. We gebruiken deze informatie onder meer om onze dienstverlening te verbeteren en voor gepersonaliseerde advertenties.

INFO OVER SOCIALE MEDIA FANPAGES

wishtoplow.com  houdt social media profielen bij op de sociale netwerken van Facebook en Instagram (zogenaamde "fanpages"). Op onze fanpagina's publiceren en delen we regelmatig inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen. Bij elke interactie op onze fanpagina's of andere Facebook- of Instagram-websites leggen de beheerders van de sociale netwerken uw gebruiksgedrag vast met cookies en vergelijkbare technologieën. Fanpagina-operators kunnen algemene statistieken bekijken over de interesses en demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, regio) van het publiek van de fanpagina. Als u sociale netwerken gebruikt, worden de aard, omvang en doeleinden van de gegevensverwerking van sociale netwerken in de eerste plaats bepaald door de exploitanten van sociale netwerken.

NIEUWSBRIEF

We bieden verschillende nieuwsbriefdiensten aan. U ontvangt informatie over de onderwerpen die in elke nieuwsbrief en andere mededelingen worden behandeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbriefservice. Wanneer u onze nieuwsbrieven gebruikt, verzamelen we ook apparaat- en toegangsgegevens.

BONNEN

We gebruiken de gegevens die zijn verstrekt in het kader van een bestelling voor vouchers van Wishtoplow.com om de bestelling te controleren en te verwerken en om de voucher te verzenden en in te wisselen. Dit omvat ook het loggen en verwerken van gegevens met betrekking tot het gebruik van de voucher, met name om fraude te voorkomen.

VOOR DEZE DOELEINDEN BEWAREN WE OOK DE VOLGENDE GEGEVENS:

- Datum van uitgifte
- waardebon
- vouchercode
- Tijdstip van inwisseling van voucher

WELKE RECHTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING HEB IK?

U hebt de volgende wettelijke gegevensbeschermingsrechten onder de respectieve wettelijke vereisten: recht op toegang (artikel 15 AVG), recht op verwijdering (artikel 17 AVG), recht op rectificatie (artikel 16 AVG), recht op beperking van de verwerking ( Artikel 18 AVG), Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 AVG), Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Artikel 77 AVG), Recht om toestemming in te trekken (Artikel 7, lid 3 AVG) en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde maatregelen voor gegevensverwerking (Artikel 21 AVG). De contactgegevens voor uw verzoeken vindt u onder "Contactpersonen".

WANNEER WORDEN MIJN GEGEVENS VERWIJDERD?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien van toepassing zullen we uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden opslaan als of zolang de wet ons toestaat deze te blijven bewaren voor bepaalde doeleinden, waaronder voor de verdediging van juridische claims.

Als u uw klantaccount sluit, verwijderen we alle gegevens die over u zijn opgeslagen. Als volledige verwijdering van uw gegevens om juridische redenen niet mogelijk of niet vereist is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

HOE BESCHERMT wishtoplow.com MIJN GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig overgedragen door middel van codering. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. We gebruiken hiervoor het SSL (Secure Socket Layer) coderingssysteem. Verder beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID EN CONTACTPERSONEN

Terwijl we onze websites blijven ontwikkelen en nieuwe technologieën implementeren om onze service aan u te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden we u aan dit privacybeleid van tijd tot tijd te lezen.

 • flight
  snelle verzending
 • card_giftcard
  speciaal cadeau
 • credit_card
  Gemakkelijk betalen
 • access_time
  30 dagen retour